לילות ראש השנה 
יום ראשון, 29 בספטמבר
יום שני, 30 בספטמבר
18:00 תפילה
18:30 סעודת חג – רישום חובה

יום ראש השנה
יום שני, 30 בספטמבר
יום שלישי, 1 באוקטובר
10:00 תפילה
11:30 תקיעת שופר
קידוש יוגש מייד לאחר התפילה