ליל יום כיפור 
יום שלישי, 8 באוגוסט
15:30 סעודה מפסקת – רישום חובה
18:00 קול נדרי
18:30 סעודת חג – רישום חובה

יום כיפור
יום רביעי, 9 באוגוסט
10:00 תפילה
13:00 יזכור
16:00 מנחה
17:00 נעילה
6:21 סוף הצום